Опреснителен курс по Нар. №8121з-1100 на МВР

За всички притежатели на удостоверения за завършен курс по Наредба 8121з-1100, чиято валидност от 5 години изтича.

Уважаеми партньори,

Професионалният център за обучение към Телетек Груп АД съвместно с Академия на МВР организира курсове за обучение по чл. 8, т. 2 от НАРЕДБА № 8121з-1100 от 29 септември 2015 г. на Министерството на вътрешните работи – “Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи,  пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове."

Курсът ще стартира само в случай, че има записани 10 курсиста, записаните ще бъдат уведомени за провеждането му една седмица преди обучението.

За кого е предназначено това обучение? 

  • За всички притежатели на удостоверения за завършен курс по Наредбата за поддържане на пожароизвестителни системи, чиято валидност от 5 години изтича.

Цената за обучение на 1 курсист е – 450 лв. без ДДС. В цената е включена и 30 лв такса изпит.

Професионалният център за обучение към Телетек Груп АД , предлага следните бонуси:

При записване до 3-ма – 10% отстъпка

При записване на 4+ - 15% отстъпка

При записване на 6+ - отстъпка по договаряне

Желаещите да участват трябва да  се регистрират във формата в дясно и да преведат сумата за съответния брой курсисти по банковата сметка на Телетек Груп АД:

ТЕЛЕТЕК ГРУП АД

ЕИК: 175140444

IBAN: BG58RZBB91551060623412

Банка: Райфайзен Банк АД

18.06.2019   -   21.06.2019
Пожароизвестяване
540,00 лв.
Център за обучение “Искра” Адрес: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 35, (сградата на Текра ЕООД)
Академия на МВР