Sofia Tech Park

Доставка на техника и специализирано оборудване за нуждите на лабораториня комплекс на "София Тех Парк" АД
www.sofiatech.bg
2016
София Тех Парк

Система за контрол на достъп

Видеонаблюдение

Сигнално-охранителна техника

Пожароизвестяване