Sofia Tech Park

Начало Sofia Tech Park
Доставка на техника и специализирано оборудване за нуждите на лабораториня комплекс на "София Тех Парк" АД
www.sofiatech.bg
2016
София Тех Парк
Система за контрол на достъп, Видеонаблюдение, Сигналноохранителна техника, Пожароизвестяване