ДМТОСО – МВР

Начало Референции ДМТОСО – МВР

Дирекция “Материално-техническо осигуряване и социално обслужване”

Възложител: Министерство на вътрешните работи

2001 г.
Доставка на контролни панели и детектори.
Доставка на монтажен проводник.

2003 г.
Доставка на детектори.
Доставка на контролни панели и клавиатури.
Доставка на монтажен проводник.

2005 г.
Доставка на детектори.
Доставка на компоненти за радиосистеми за централна охрана.

2007 г.
Доставка на детектори.
Доставка на контролни панели и клавиатури.

2008 г.
Доставка на детектори.
Доставка на монтажни кабели.