Опреснителен курс по НАРЕДБА № 8121з-1100 от 29 септември 2015 г. на Министерството на вътрешните работи

Начало Академия Опреснителен курс по НАРЕДБА № 8121з-1100 от 29 септември 2015 г. на Министерството на вътрешните работи

Професионалният център за обучение към Полистар Груп ЕАД съвместно с Академия на МВР планира да проведе курс за обучение по чл. 6, т. 2 от НАРЕДБА № 8121з-1100 от 29 септември 2015 г. на Министерството на вътрешните работи – “Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи,  пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове."

Курсът ще стартира само в случай, че има записани 10 курсиста, записаните ще бъдат уведомени за провеждането му една седмица преди обучението.

За кого е предназначено това обучение?

  • За всички притежатели на удостоверения за завършен курс по Наредбата за поддържане на пожароизвестителни системи, чиято валидност от 5 години изтича.

Цената за обучение на 1 курсист е – 450 лв. без ДДС. В цената е включена и 30 лв такса изпит.

Продължителността на курсовете е 3 дни, след което се насрочва дата за полагане на изпит.

Планирана дата за стартиране : 25 Май 2021г. Планирана дата за провеждане на изпит: 28 Май 2021г.

Желаещите да участват трябва да се регистрират във формата в дясно и да преведат сумата за съответния брой курсисти по банковата сметка на Полистар Груп  ЕАД:

ПОЛИСТАР ГРУП ЕАД

IBAN: IBAN BG70RZBB91551009778221

Банка: Райфайзен Банк АД

 

ВНИМАНИЕ: В случай, че се промени обстановката с COVID 19, своевременно ще Ви информираме как ще бъде променена програмата на Текра Академия.

25.05.2021   -   28.05.2021
Академия
540,00 лв.
Център за обучение “Искра” Адрес: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 35, (сградата на Текра ЕООД)
Академия на МВР