Министерство на отбраната

Начало Министерство на отбраната
Бази на МО
www.md.government.bg
2018
Министерство на отбраната

Проектиране и изграждане на интегрирана алармена система.

Доставка, монтаж и пускане на контролен пункт към дирекция “Национално кодификационно бюро”

-