Министерство на финансиите / Министерство на правосъдието

Начало Референции Министерство на финансиите / Министерство на правосъдието
http://www.minfin.bg
2010
Министерство на финансиите
Системата за електронна сигурност представлява единна централизирана платформа за защита на 153 обекта на съдебната система. Електронната защита на сигурността на съдебната система се осъществява по три основни направления: сигнално-охранителни подсистеми, подсистеми за видеонаблюдение и подсистеми за контрол на достъп. Управлението се извършва от единна софтуерна платформа, от пет регионални и един национален център за охрана.
Доставка и инсталация на информационни системи за осигуряване на ефективна сигурност на съдебните сгради на територията на Република България.