Министерство на финансите / Министерство на правосъдието

Начало Министерство на финансите / Министерство на правосъдието
Доставка и инсталация на информационни системи за осигуряване на ефективна сигурност на съдебните сгради на територията на република България
http://www.minfin.bg
2010
Министерство на финансите
Системата за електронна сигурност представлява единна централизирана платформа за защита на 153 обекта на съдебната система. Електронната защита на сигурността на съдебната система се осъществява по три основни направления: сигнално-охранителни подсистеми, подсистеми за видеонаблюдение и подсистеми за контрол на достъпа. Управлението се извършва от единна софтуерна платформа, от пет регионални и един национален център за охрана.