Mall of Sofia

Mall of Sofia

Изпълнител: Линднер България ООД

РЗП: общо 78 000 м2

Доставка: Осветление – над 7 500 тела, 15 600 светлоизточника, 700 м. неон, 39 LED тела за динамично осветление, аксесоари; Инсталационни материали – над 850 механизма

Mall of Sofia е първият и към края на 2007 г. най-големият по площ мол в България и е гордостта на Телетек ЕООД. Ние единствени успяхме да отговорим на високите изисквания на инвеститора, да се съобразим с бюджетната цена на изпълнителя, като разпределихме финансовите тежести помежду си. Изпълнението продължи повече от година, като по време на изпълнението на проекта нашите специалисти консултираха и подпомагаха партньора ни при специфициране, изчисления, подготовка на документация, представяне пред инвеститори и т.н.