Курс за първоначално обучение по НАРЕДБА № 8121з-1100 на Министерство на вътрешните работи

Начало Академия Курс за първоначално обучение по НАРЕДБА № 8121з-1100 на Министерство на вътрешните работи

Професионалният център за обучение към Телетек Груп АД съвместно с Академия на МВР организира курсове за обучение по чл. 8, т. 2 от НАРЕДБА № 8121з-1100 от 29 септември 2015 г. на Министерството на вътрешните работи – “Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.”

Цената за обучение на 1 курсист е – 795 лв. без ДДС (954 лв. с ДДС).
Продължителността на курсовете е една седмица, след което се насрочва дата за полагане на изпит.

Желаещите да участват трябва да преведат сумата за съответния брой курсисти по банковата сметка на Телетек Груп АД:

ТЕЛЕТЕК ГРУП АД

ЕИК: 175140444

IBAN: BG58RZBB91551060623412

Банка: Райфайзен Банк АД

Провеждането на обучението се извършва на групи от по 10 курсиста.Курсът ще се проведе при попълване на група от 10 участници.

Попълване на бройката за групите става по реда на получаване сумите по указаната по-горе сметка. Персонално ще се свържем с тези от Вас, които са превели суми за уточним подробности по организацията.

Заплатилите таксата за участие е необходимо да изпратят до maya.damyanova@tekra.bg

1.      Копие от платежно нареждане за платена такса

2.      Трите имена на курсистите, които ще участват в обучението

3.      Данни на фирмата за издаване на данъчна фактура

4.      Лице за контакт и телефон за връзка

ВНИМАНИЕ: В случай, че се промени обстановката с COVID 19, своевременно ще Ви информираме как ще бъде променена програмата на Текра Академия.

03.10.2020   -   09.10.2020
Академия
954,00 лв.
Център за обучение “Искра” Адрес: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 35, (сградата на Текра ЕООД)
Академия на МВР