Хотел Холидей Ин - София

Начало Референции Хотел Холидей Ин - София
РЗП: 15 200 кв.м Доставка: Електрооборудване ниско напрежение; Инсталационни материали; Осветление; Структурни кабелни системи; Пожароизвестителна техника Предизвикателен обект, в който главен изпълнител беше турска фирма, а инвеститорският контрол от английски консултантски фирми, следящи за минимални отклонения от заложения дизайн и бранд-стандарта на Холидей Ин. Работихме при липса на точни и ясни спецификации и количества на материалите. Въпреки ограничения бюджет и постоянните промени, постигнахме качество на решенията, високо оценено от инвеститора.