White week започна в Текра с 45% отстъпка за IP оборудване Dahua

В периода 21-25 ноември 2022 година може да закупите IP оборудване Dahua с 45% отстъпка! Не пропускайте тази уникална възможност и направете поръчката си още сега!

ПРАВИЛА и ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

1. Организатор на Кампанията
Организатор на Кампанията е Текра ЕООД (Организатор или Текра), ЕИК 030432222, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 35.

2. Срок и териториален обхват на Кампанията
Кампанията се провежда в периода от 21.11.2022 г. до 25.11.2022 г. включително или до изчерпване на наличните количества. Кампанията се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

3. Механизъм на Кампанията
Всеки клиент закупил IP оборудване с марка Dahua (камери, записващи устройства, мрежови устройства) получава 45% отстъпка върху стойността на стоката по ценова листа.

В кампанията нямат право да участват лица, които работят по трудово правоотношение в Дружеството на Организатора или в дъщерните му фирми, така, както и членове на техните семейства.

Кампанията не може да се комбинира с други търговки отстъпки или с други промоционални кампании на тази марка.

Кампанията не важи:

  • За доставки по проекти или специализирани решения с допълнително договорени отстъпки
  • За монитори, твърди HDD, кабели, други марки
  • За продукти, закупени от други дистрибутори на Дахуа Технолъджи

4. Други разпоредби
Организаторът ще предприеме всички мерки за провеждането на Кампанията в нормални условия съгласно тези Правила и условия, но не поема отговорност за евентуални недоволства и обжалвания от страна на участниците, които не се отнасят до нарушения на действащото законодателство.

В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат установени злоупотреби и/или нарушаване на тези Правила и Условия, Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време. В тези случаи прекратяването на Кампанията се оповестява на официалната интернет страница на Кампанията, като на участниците не се дължи компенсация.

Изтегли брошура

Изтегли общи условия

+ Всички Приключили промоции