СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА ЕДНОФАЗНИ UPS – ДО 31-ВИ ЮЛИ

Еднофазни UPS непрекъсваеми източници на захранване, предназначени за центрове за данни, мрежи и сървъри.

Проектирани да предотвратят смущения в захранването и да поддържат Вашето оборудване.

 

Попитайте за специална цена Вашия търговец в Текра.

+ Всички Новини