Спечели нов монитор от Dahua и Текра

Условия за участие в лотарията

Купете продукти Dahua на стойност над 2000 лв/без ДДС в периода от 25 юли до 25 август и спечелете 22'' FHD монитор DHI-LM22-A200. Тегленето на печелившите, ще се осъществи на 1.09.2022 г. в офиса на Текра, с адрес гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 35 и резултатите ще бъдат качени на страницата на кампанията - https://www.tekra.bg/blog/spechelete-nov-monitor-ot-dahua-i-tekra/.

Право на участие в Кампанията има всеки клиент направил покупка от Организатора на оборудване с марка Дахуа Технолъджии на обща стойност над 2000 лв. (без ДДС), по време на периода на кампанията. Една фактура, отговаряща на условията посочени в предходното изречение, дава право на толкова пъти участие в Кампанията, на колкото отговаря сумата на фактурата, кратно на 2000 лв без ДДС.

За да заявят участие, желаещите клиенти следва да изпратят имейл от служебната си поща на marketing@tekra.bg с информация за номер на фактурата, дата на издаване на фактурата, както и общата ѝ стойност без ДДС.

Наградата

Марка
DAHUA
Модел
LM22-A200
Диагонал
22"
Съотношение
16:9
Резолюция
FULL HD 1920x1080
Яркост
200
Входове
VGA(D-Sub)×1, HDMI×1
Размери
496×285×51.5 mm
Контраст
3000:1

Промоцията може да се комбинира с други продуктови промоции.

Пълни условия на промоцията

Закупете оборудване на Дахуа от Текра и участвайте в лотария с награда 22“ FHD монитор DHI-LM22-A200

ПРАВИЛА и ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

1. Организатор на Кампанията

Организатор на Кампанията е Текра ЕООД (Организатор или Текра), ЕИК 30432222, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 35.

2. Срок и териториален обхват на Кампанията

Кампанията се провежда в периода от 25.07.2022 г. до 25.08.2022 г. включително. Тегленето на печелившите, ще се осъществи на 1.09.2022 г. в офиса на Текра, с адрес гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 35 и резултатите ще бъдат качени на интернет страницата на Кампанията: https://www.tekra.bg/blog/spechelete-nov-monitor-ot-dahua-i-tekra/.

Кампанията се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

3. Механизъм на Кампанията

Право на участие в Кампанията има всеки клиент направил покупка от Организатора на оборудване с марка Дахуа Технолъджии на обща стойност над 2000 лв. (без ДДС), по време на периода на кампанията. Покупката се потвърждава чрез предоставяне на издадената от Организатора фактура.

Една фактура, отговаряща на условията посочени в предходното изречение, дава право на толкова пъти участие в Кампанията, на колкото отговаря сумата на фактурата, кратно на 2000 лв без ДДС. (Например ако фактурата е за сума 6000лв без ДДС, клиентът участва със същия номер на фактурата 3 пъти. Подобна фактура е достатъчно да бъде регистрирана еднократно. ) Така също право на участие в Кампанията имат участници представили две или повече фактури на общата минимална стойност за участие за период на Кампанията.

Една компания може да участва с неограничен брой лотарийни номера, но може да получи максимум 5 бр. награди от промоционалната игра.

В кампанията нямат право да участват лица, които работят по трудово правоотношение в Дружеството на Организатора или в дъщерните му фирми, така, както и членове на техните семейства.

4. Условия за участие в кампанията

За да заявят участие, желаещите клиенти следва да изпратят имейл от служебната си поща на marketing@tekra.bg със следната информация:

  • Номер на фактурата
  • Дата на издаване на фактурата
  • Обща стойност на фактурата без ДДС

Кампанията не важи:

  • За доставки по проекти или специализирани решения с допълнително договорени отстъпки
  • За монитори, твърди HDD, кабели, други марки
  • За продукти, закупени от други дистрибутори на Дахуа Технолъджи

Кампанията може да се комбинира с други промоции на Организатора.

5. Награди

При участие в кампанията, в съответствие с настоящите Правила и Общи условия, участниците, ако бъдат изтеглени, имат възможност да получат следната награда, осигурена от и за сметка на Организатора:

Участниците нямат право да получат паричната равностойност на наградите или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул. Една компания може да участва с неограничен брой лотарийни номера, но може да получи максимум 5бр. монитора.

6. Валидиране на участника

Представител на Организатора ще се свърже със спечелилия подарък участник, отговарящ на изискванията на Кампанията, по телефон или по имейл след края на Кампанията, за да се уточни начина на предаване на спечелената награда. Участниците могат да получат наградите си в срок от минимум 1 седмица след теглене на лотарията.

7. Други разпоредби

Организаторът ще предприеме всички мерки за провеждането на Кампанията в нормални условия съгласно тези Правила и условия, но не поема отговорност за евентуални недоволства и обжалвания от страна на участниците, които не се отнасят до нарушения на действащото законодателство.

Организаторът няма да поеме никаква отговорност в случай, че определените и утвърдените победители не се възползват от предложените награди от Организатора.

В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат установени злоупотреби и/или нарушаване на тези Правила и Условия, Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време. В тези случаи прекратяването на Кампанията се оповестява на официалната интернет страница на Кампанията, като на участниците не се дължи компенсация.

+ Всички Новини