Невидима лазерна стена на OPTEX защитава ценни активи

REDSCAN  RLS -2020I е компактен вътрешен лазерен сензор на OPTEX, с клас EN 50121-1- GRADE 3.

Осигурява персонализирана защита чрез вертикална или хоризонтална зона тип „виртуална“ стена или панел, с обхват до 20 x 20 м за идентифициране присъствието на хора или предмети и открива всяко нарушение за достъп в охраняемата зона.

Проектиран да се интегрира със системи за сигурност, за подобряване на видеонаблюдението, детекторът създава зона за откриване, която не може лесно да бъде осигурена от други сензори или видео базирани системи за откриване, като невидими лазерни стени или тавани.

RLS-2020I е идеален за защита на прозорци, стени, активи като картини или рафтове, съхраняващи ценни стоки/предмети. Дискретният дизайн и опцията за боядисване по поръчка му позволяват да се слее много добре с интериора.