Кариери

Ние непрекъснато търсим посветени и мотивирани служители, които биха искали да работят заедно с нас за индивидуалното си развитие и успеха на компанията. Ние предлагаме отлична работна атмосфера и изключителни възможности за професионално и личностно развитие.

ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ:

 1. Специалист технически съпорт

  1. Проучва и познава всички продукти и технологични новости в портфолиото на  компанията. Придобива дълбочината и обхват на познаване на продуктите до степен възможност за обучение на други хора, както и оказване на техническа помощ.
  2. Осъществява техническата поддръжка на клиентите на фирмата относно  продуктите и решенията в областта на системите за сигурност и комуникациите.
  3. Изпълнява консултантска услуга към клиенти с цел контрол на процесите по инсталиране, настройка, пуск и предаване на системи, изградени с продукти на фирмата. Това включва комуникация по телефон, електронна поща, среща с клиент или посещение на обект на клиента.
  4. Осъществява дейностите по приемане, анализ и разрешаване на технически казуси на клиенти. Това включва комуникация по телефон, електронна поща, среща с клиент или посещение на обект на клиента.
  5. Проучва и дава експертно мнение за продукти и решения. Своевременно информира Продуктовите мениджъри за идентифицирани проблеми с продукти и клиенти и инициира бърза реакция с цел минимизиране на възможните негативни последици за фирмата.
  6. Съдейства на служителите от отдел Продажби и Продуктовите мениджъри при подготовка и провеждане на демонстрации, обучения за и представяне на продукти.
  + Виж още
 2. Складов служител

  Професионални задължения и отговорности:

  • Разтоварване на входящи доставки от транспортни средства в склада
  • Натоварване на товарните единици на транспортните средства при експедиция на стоки.
  • Претоварване на товарните единици от един вид транспортно средство на друг.
  • Разопаковане на товарни единици.
  • Опаковане на артикули в транспортна опаковка за експедиция от склада.
  • Етикетиране на отделните артикули при необходимост от етикет.
  • Етикетиране на транспортните товарни единици подготвени за експорт.
  • Вътрешен транспорт на артикулите и товарните единици в района на склада.
  • Нареждане (заскладяване) на постъпилите в склада артикули и товарни единици.
  • Изземване на артикули и товарни единици от тяхното място на складиране по Складово искане и изписването им от информационната система
  • Активно участие в годишните и периодичните ивентаризации на складовите наличности
  + Виж още