Кариери

Ние непрекъснато търсим посветени и мотивирани служители, които биха искали да работят заедно с нас за индивидуалното си развитие и успеха на компанията. Ние предлагаме отлична работна атмосфера и изключителни възможности за професионално и личностно развитие.

ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ:

 1. Складов служител

  Професионални задължения и отговорности:

  • Разтоварване на входящи доставки от транспортни средства в склада
  • Натоварване на товарните единици на транспортните средства при експедиция на стоки.
  • Претоварване на товарните единици от един вид транспортно средство на друг.
  • Разопаковане на товарни единици.
  • Опаковане на артикули в транспортна опаковка за експедиция от склада.
  • Етикетиране на отделните артикули при необходимост от етикет.
  • Етикетиране на транспортните товарни единици подготвени за експорт.
  • Вътрешен транспорт на артикулите и товарните единици в района на склада.
  • Нареждане (заскладяване) на постъпилите в склада артикули и товарни единици.
  • Изземване на артикули и товарни единици от тяхното място на складиране по Складово искане и изписването им от информационната система
  • Активно участие в годишните и периодичните ивентаризации на складовите наличности
  + Виж още
 2. Търговски представител Бургас

  Професионални задължения и отговорности:

  • Активно работи с клиентите на фирмата, персонифицира търговското обслужване, идентифицира нови потенциални клиенти, затвърждава контакти с клиентите и тяхното развитие в посока на партньорски взаимоотношения.
  • Работи активно за създаването на контакти и презентирането на фирмата пред клиенти със сериозен пазарен потенциал или с обещаващи тенденции за развитие.
  • Пряко е ангажиран и отговаря за изпълнение на целите и показателите в плана на продажбите. Планира и осъществява дейности за реализация на планираните продажби.
  • Планира и осъществява срещи с клиенти с цел увеличаване на потреблението, идентифициране на потенциален бизнес, събиране на пазарна информация.
  • Отговаря за техническото консултиране и търговското обслужване на клиентите.
  • Реализира на практика дейности и задачи, обсъдени и поставени от Ръководителя на регионалния офис с цел увеличаване на продажбите, оптимизац
  + Виж още