Кариери

Ние непрекъснато търсим посветени и мотивирани служители, които биха искали да работят заедно с нас за индивидуалното си развитие и успеха на компанията. Ние предлагаме отлична работна атмосфера и изключителни възможности за професионално и личностно развитие.

ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ:

 1. Търговски представител Варна

  Търговски представител Варна

  Професионални задължения и отговорности:

  • Активно работи с клиентите на фирмата, персонифицира търговското обслужване, идентифицира нови потенциални клиенти, затвърждава контакти с клиентите и тяхното развитие в посока на партньорски взаимоотношения.
  • Работи активно за създаването на контакти и презентирането на фирмата пред клиенти със сериозен пазарен потенциал или с обещаващи тенденции за развитие.
  • Пряко е ангажиран и отговаря за изпълнение на целите и показателите в плана на продажбите. Планира и осъществява дейности за реализация на планираните продажби.
  • Планира и осъществява срещи с клиенти с цел увеличаване на потреблението, идентифициране на потенциален бизнес, събиране на пазарна информация.
  • Отговаря за техническото консултиране и търговското обслужване на клиентите.
  • Реализира на практика дейности и задачи, обсъдени и поставени от Ръководителя на регионалния офис с цел увеличаване на продажбите, оптимизация и повишаване на ефективността по обслужването на клиентите.
  • Периодично систематизира постъпващата от клиентите информация и оценява техния пазарен потенциал, интерес към определени продукти и услуги, типични покупки и конкурентни доставчици.
  • Идентифицира потенциален интерес към нови продукти и услуги и работи активно за спечелването на допълнителни сделки и реализацията на допълнителни поръчки от клиентите.
  + Виж още
 2. Специалист Специфициране и офериране

  Професионални задължения и отговорности:

  • Изготвяне на спецификации и оферти за доставка, изготвяне на цялостни решения за доставка по предоставена проектна документация.
  • Сравнителен анализ на предлаганото решение и конкурентните алтернативи.
  • Избор на технически решения за постигане на оптимално ценово предложение.
  • Контрол и координация на изпълнението на проекти.
  • Техническо съдействие при подготовка на търгове и проекти.
  • Представяне и защита на техническо и ценово предложение.
  • Осигуряване на обратна връзка за качеството на продуктите и доставените решения.
  • Откриване на продуктови аналози и заместители.
  • Технически консултации на клиенти.
  + Виж още