Кариери

Ние непрекъснато търсим посветени и мотивирани служители, които биха искали да работят заедно с нас за индивидуалното си развитие и успеха на компанията. Ние предлагаме отлична работна атмосфера и изключителни възможности за професионално и личностно развитие.

ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ:

 1. Складов служител

  Професионални задължения и отговорности:

  • Разтоварване на входящи доставки от транспортни средства в склада
  • Натоварване на товарните единици на транспортните средства при експедиция на стоки.
  • Претоварване на товарните единици от един вид транспортно средство на друг.
  • Разопаковане на товарни единици.
  • Опаковане на артикули в транспортна опаковка за експедиция от склада.
  • Етикетиране на отделните артикули при необходимост от етикет.
  • Етикетиране на транспортните товарни единици подготвени за експорт.
  • Вътрешен транспорт на артикулите и товарните единици в района на склада.
  • Нареждане (заскладяване) на постъпилите в склада артикули и товарни единици.
  • Изземване на артикули и товарни единици от тяхното място на складиране по Складово искане и изписването им от информационната система
  • Активно участие в годишните и периодичните ивентаризации на складовите наличности.
  • Активно участие в пренареждането на артикулите по складови места.
  • Постоянна поддръжка на техническото състояние склада и складовите съоръжения.
  • Отговаря за съответствието на наличните артикули в склада и в информационната система и носи пълна  материална отговорност солидарно с останалите служители, работещи в склада.
  • Следи за съответствието на заявените и доставените артикули.
  • Стреми се да минимизира общите/постоянни разходи на фирмата
  • Работи съгласно процедурите по ISO 9001 и вътрешния правилник на фирмата.

   

  + Виж още
 2. Консултант продажби

  • Работи с клиентите на фирмата, предпочели директно обслужване и покупка на продукти в Шоурума или по телефона. Отговаря за техническото им консултиране и търговското обслужване.
  • Отговаря и решава широк кръг търговски, технически и логистични запитвания и проблеми на клиентите.
  • Обработва поръчки за продажба, комисионира и предава стоката на клиентите, издава и обработва финансово-счетоводни документи.
  • Съвместно с екипа отговаря за изпълнение на целите и показателите в плана на продажбите.
  • Реализира на практика дейности и задачи, обсъдени и поставени от Търговския Директор с цел увеличаване на продажбите, оптимизация и повишаване на ефективността по обслужването на клиентите.
  • Работи в посока затвърждаване контакти с клиентите и тяхното развитие в посока на партньорски взаимоотношения, както и за създаването на нови контакти и презентирането на фирмата пред клиенти с потенциал или с обещаващи тенденции за развитие.
  • Периодично систематизира постъпващата от клиентите информация и оценява техния пазарен потенциал, интерес към определени продукти и услуги, типични покупки и конкурентни доставчици.
  • Идентифицира потенциален интерес към нови продукти и услуги и работи активно за спечелването на допълнителни сделки и реализацията на допълнителни поръчки от клиентите.
  • Периодично анализира продажбите и подготвя предложение за складови поръчки към отдел Логистика за осигуряване на складовите наличности за редовни продажби.
  • Предлага и обсъжда с отдел Логистика ефективни възможности за редовни и специализирани доставки, както и приоритетни такива. В диалог с клиентите търси и намира оптимални и ефективни решения за планиране и реализация на доставките до тях.
  • Своевременно предоставя обратна информация за ефективността и проблемите при работа с клиенти и при продажби на продукти.
  + Виж още