Отговорности:

Позицията осигурява финансовото администриране на клиентите.

- Финансово администриране на договори с клиенти.
- Управление на процеса по застраховане на вземанията: одобрение на лимити за клиенти, изготвяне на справки, допълнителни споразумения.
- Управление на база данни с клиенти, ERP система и Excel.
- Събиране на вземания по телефона – колекторство
- Съгласуване на салда с клиенти
- Финансово администриране на ключови клиенти

Изисквания:

- Висше икономическо образование
- Отлично владеене на Word и Excel
- Аналитично и логическо мислене
- Самоорганизираност, отговорност, точност, концентрираност
- Добра комуникативност и умения за работа в екип
- Желание за развитие и способности за самообучение

+ Всички отворени позиции