Белисимо Бизнес център - гр. София

Начало Референции Белисимо Бизнес център - гр. София
Доставка на инсталационни материали<p> – над 5 600 механизма; Компоненти за ПКМ –1 200 розетки и 50 алуминиеви колонки; Евакуационно осветление – 120 тела.</p>
Белисимо Бизнес център

Изпълнител: 

РЗП: общо 16 123 кв.м

Изключително взискателният към дизайна инвеститор на футуристичен център „Белисимо” бе многократно консултиран от продуктовите специалисти на Телетек ЕООД. Предложихме, договорихме и доставихме разнообразни решения като осигурихме възможност нашите партньори да реализират проекта в съответствие с изискванията и очакванията на инвеститора.

РЗП: общо 16 123 кв.м

Доставка: Инсталационни материали – над 5 600 механизма; Компоненти за ПКМ –1 200 розетки и 50 алуминиеви колонки; Евакуационно осветление – 120 тела.

Изключително взискателният към дизайна инвеститор на футуристичен център „Белисимо” бе многократно консултиран от продуктовите специалисти на Телетек ЕООД. Предложихме, договорихме и доставихме разнообразни решения като осигурихме възможност нашите партньори да реализират проекта в съответствие с изискванията и очакванията на инвеститора.