Академия

Академия ТЕКРА е създадена с цел да предоставя възможност за повишаване професионалната квалификация на специалистите в бранша.

Центърът за професионално обучение е лицензиран от НАПОО с лицензия №200712510 и има правото да осъществява професионални и всякакъв вид краткосрочни обучения, с придобиване на степен за професионална квалификация.

Центърът издава следните документи на успешно приключили обученията курсисти:

- Свидетелство за професионална квалификация.

- Удостоверение за професионално обучение.

- Сертификат за обучение по ключови компетентности.