Академия

Академия ТЕКРА е създадена с цел да предоставя възможност за повишаване професионалната квалификация на специалистите в бранша.

Неизбежна част от бизнеса е текучеството на кадри между фирмите в бранша, което коства на нашите партньори доста време, средства и ресурс за обучение на нови служители.

В тази връзка ние създадохме Академия ТЕКРА, за да подпомогнем своите клиенти и партньори постоянно да повишават компетентността на своите служители и съответно собствената си конкурентноспособност.

Центърът за професионално обучение е лицензиран от НАПОО с лицензия №200712510 и има правото да осъществява професионално и всякакъв вид краткосрочни обучения, с придобиване на степен за професионална квалификация.

Центърът издава следните документи на успешно приключили обученията курсисти:

- Свидетелство за професионална квалификация.- Удостоверение за професионално обучение.- Сертификат за обучение по ключови компетентности.