Академия

Академия ТЕКРА е създадена с цел да предоставя възможност за повишаване професионалната квалификация на специалистите в бранша.

Центърът ни за професионално обучение е лицензиран от НАПОО с лицензия №2021121552 и има правото да осъществява професионални и всякакъв вид краткосрочни обучения с цел придобиване на степен за професионална квалификация.

Центърът издава следните документи на успешно приключили обученията курсисти:

  • Свидетелство за професионална квалификация.
  • Удостоверение за професионално обучение.
  • Сертификат за обучение по ключови компетентности.