Академия

Академия ТЕКРА е създадена с цел да предоставя възможност за повишаване професионалната квалификация на специалистите в бранша.

Центърът за професионално обучение е лицензиран от НАПОО с лицензия №200712510 и има правото да осъществява професионални и всякакъв вид краткосрочни обучения, с придобиване на степен за професионална квалификация.

Центърът издава следните документи на успешно приключили обученията курсисти:

- Свидетелство за професионална квалификация.

- Удостоверение за професионално обучение.

- Сертификат за обучение по ключови компетентности.

26.11.2020   -   26.11.2020
БЕЗПЛАТНО
Академия
Онлайн обучителен семинар - Пожароизвестяване с продуктите на Телетек Електроникс
Оnline
Михаил Михов и Кирил Ставрев

1 Артикул

Покажи на страница