Кои сме ние?

   Текра е търговска компания с водеща позиция в „Бизнес към Бизнес“ дистрибуцията на цялостно продуктово портфолио за сградни инсталации – електроматериали и електрооборудване, системи за сигурност и информационни системи.

1991

Основана под името Телетек, компанията започва активното си развитие едновременно с търговска, производствена и инсталаторска дейност в сферата на системите за сигурност и охрана.

1994

Компанията предприема значителна крачка напред като стартира продажби на нова продуктова група „Електроматериали и електрооборудване“, предлагайки за първи път в България изделията на световния производител Legrand.

2000

Бързият растеж на компанията определя следващия етап на развитие. Телетек се преструктурира като отделя две от дейностите си в самостоятелни фирми – производствената в новото дружество Телетек Електроникс, инсталационната и инженерингова дейност в Телетек Инженеринг (преименувана по-късно на Силтек Инженеринг).

2006

Компанията се премества в нова сграда, в която се разполагат дистрибуционен склад и шоурум, подпомагащ търговската дейност.

2007

Фирмата се фокусира върху развитие на регионалните си търговски офиси като добавя складиране на стоки на място и шоурум за всички представителства в страната.

2018

През последните години компанията запълни продуктовото си портфолио с всички продукти, необходими за сградните електро инсталации и по този начин стартира нов етап в развитието си като търговец на едро. Във връзка с това взима решение да се преименува с новото си име TЕКРА.

ТЕКРА вижда бъдещето си с бързо променящите се технологии и възникването на нови услуги в областта на сградните електро системи.